Het doel van de behandeling

15.TECA. Massage table 3Resonantie therapie is erop gericht emoties in balans te brengen en bacteriën en virussen die ons lichaam verzwakken op te ruimen; dit gebeurt door middel van ultra hoogfrequente energiegolven uitgezonden door de gassen in de buizen van de Tesla Energy Lights.

De therapie met de TEL